Globaal Medisch Dossier

Wat is het GMD?

Uw huisarts verzamelt al uw belangrijke medische gegevens (operaties, chronische ziekten, verslagen van specialisten en andere zorgverstrekkers, gegevens over behandelingen …) in uw Globaal Medisch Dossier (GMD).

De jaarlijkse bijdrage  van dit GMD wordt rechtstreeks met uw ziekenfonds geregeld.

Wat zijn de voordelen?

Het verzamelen van uw medische gegevens maakt een betere individuele begeleiding en een beter overleg tussen zorgverstrekkers mogelijk. Dit dossier zorgt ervoor dat uw huisarts een totaalbeeld heeft van uw gezondheidstoestand. Zo kan hij beter beoordelen welke onderzoeken nodig of overbodig zijn en voorgestelde behandelingen niet strijdig zijn met mekaar.

Als u een GMD heeft, geniet U bovendien vermindering op het remgeld (d.i. het bedrag dat u niet terugkrijgt van de mutualiteit) voor een raadpleging of een huisbezoek.

Hoe een GMD aanvragen?

Bij uw volgende raadpleging in het kabinet of tijdens een huisbezoek vraagt u persoonlijk aan uw huisarts om een GMD te openen. Ouders vragen voor hun kind(eren) de opening van een GMD. Het GMD wordt automatisch jaarlijks verlengd, als U de huisarts minstens eenmaal per jaar raadpleegt.

U raadpleegt een andere arts?

Indien u een andere huisarts bezoekt dan diegene waarbij u een GMD afsloot, kunt u van dezelfde rechten genieten indien deze huisartsen samenwerken in een door het Riziv geregistreerde groepering (dit zijn zowel de groepspraktijken als andere samenwerkingsverbanden tussen huisartsen).

Specialisten zijn niet verplicht gegevens door te geven aan de huisarts. Wanneer u een andere arts (huisarts of specialist) raadpleegt, vraag dan altijd om nuttige informatie door te geven aan uw huisarts.

Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan een nieuwe huisarts. Hiervoor dient U samen met de nieuwe huisarts een dokument te ondertekenen en te bezorgen aan de huisarts die het dossier dient door te geven.