VISIE

Als U gezondheidsproblemen heeft kunt U in deze huisartsenpraktijk terecht. De huisarts kan de meeste problemen zelf helpen oplossen door zijn opleiding, zijn kennis, zijn ervaring en omdat hij U al verschillende jaren kent. Hij beheert hiervoor Uw GMD, globaal medisch dossier.

Als hij er samen met U niet uit geraakt, verwijst hij  u naar collegae of diensten in de omgeving, op basis van zijn kennis van deze streek en ervaringen met samenwerking. Hij bezorgt U hiervoor een verwijsbrief.

Samen met U probeert de huisartsenpraktijk ziektes en gezondheidsproblemen te voorkomen door medewerking aan screeningsprogramma (borstkanker, baarmoederhalskanker, darmkanker), toezicht op de vaccinaties, bespreking van rookstop, beweging en gewichtscontrole, periodiek onderzoek, ….