Nuttige Telefoonnummers

Wachtdienst Dokter van wacht tijdens weekdagen

(Maandag tot donderdag vanaf 19.00 u)

0902/40420
Huisartsenwachtpost

(Vrijdagavond 19.00 u tot Maandagmorgen 8.00 u)

011/715650
Anonieme Alcoholisten 03 / 239.14.15
Antigifcentrum 070 / 245.245
Brandwondencentrum 02 / 268.62.00
ChildFocus 11.6000
Druglijn 078 / 15.10.20
Europees noodnummer 112
Kankerfoon 0800 / 15.800
Politie 101
Rode Kruis 105
Zelfmoordpreventie 0800 / 32.123